Het regelement


 1. Er wordt gezeild met polyvalken met een standaard tuig (gewone fok en grootzeil).
 2. De bemanning moet bestaan uit minimaal 2 en maximaal 6 personen die allemaal minimaal 18 jaar zijn.
 3. Er mogen na de start geen nieuwe bemanningsleden opstappen.
 4. Het is alleen toegestaan de boot te verlaten om deze voort te bewegen.
 5. Het gebruik van een motor en/of hulp van derden is niet toegestaan.
 6. Er mag geboomd, gepeddeld en gejaagd worden. Het is tevens toegestaan een extra peddel en of vaarboom mee te nemen.
 7. Tijdens de tocht worden de deelnemers geacht zich te houden aan de standaard zeilreglementen van de KNWV. Ook het Binnenvaart Politiereglement moet nageleefd worden.
 8. De route gaat van Heeg naar Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum, Leeuwarden, Sneek, IJlst en eindigt in Heeg (of andersom). Er zal waar mogelijk via de officiele schaatsroute gezeild worden.
 9. Deelname is voor eigen risico. Ook iedere vorm van schade is voor eigen risico.
 10. Het Nederlandse regelement is een vertaling van het Fryske regelemint. Mochten er bij deze vertaling onduidelijkheden zijn dan is het Friese regelement leidend.
 11. De organisatie kan in alle gevallen afwijken van bovenstaande regelementen indien zij dit nodig acht.


Warkumer ierdewurk Stichting Ramon scoort tegen kanker In hardstikkene goed doel Repko Snits foar al jo sportprizen Recreatieschap Marrekrite Voor iedereen die van de Friese natuur houdt